Sunday, January 23, 2022

A Steward of the True Riches

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP
Libjo Central, Batangas City
Sunday Worship Service
January 23, 2022

A STEWARD OF THE TRUE RICHES
Hebrews 12:2

Friday, January 21, 2022

The Picture of the Church

Men's Fellowship
(Kalalakihang Katiwala ni Kristo)
January 21,2022

Scripture: Romans 15:22-33
Speaker: Bro. Zander Quitain

TRUE PICTURE OF THE CHURCH
1. Fellowshipping with one another.
-Apostle Paul longed to visit his brother and sister in Christ in Rome.

2. Sharing to one another.
-Apostle Paul would first go to Jerusalem to bring the aid of the Achaia and Macedonians.
Mga Gawa 2:44-45

3. Praying with one another.
-The Apostle Paul's Plea to pray on his journey. 
Mga Gawa 20:22-26

2 Corinthians 9:7

Give freely and cheerfully.
Give for the Glory of God.

Thursday, January 20, 2022

Ang Kaligtasan kay Kristo.

Bible Study and Prayer Meeting
January 20,2022

Topic: Ang Kaligtasan kay Kristo.
Scripture: Lukas 1:67-80
Speaker: Pastor Eric Cedo

•Ang tungkol sa ating Tagapagligtas. vv. 69-75
•Ang pangakong kaligtasan. vv.71-73
•Ang resulta ng pangakong kaligtasan.
 vv.74-75
~Maglingkod nang walang takot.
~Maging banal at matuwid.
•Ang patungkol kay Juan Bautista. vv.76-79
~Ihanda ang tao para sa kaligtasan.
~Ipaalam ang patungkol sa kaligtasan.

Kung nais nyo pong maging bahagi ng aming mga pagtitipon, maaari po kayong magpadala ng mensahe dito sa aming FB page. Maari nyo rin po kaming sundan sa aming

Website : ljsf.batangasnetwork.com
See you!

2 Corinthians 9:15

Matthew 6:21