Thursday, April 8, 2021

Sunday, April 4, 2021

What It Means To Be Spiritually Blind

2 Corinthians 4:1-6

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP

Libjo Central, Batangas City

Sunday Worship Service

April 4,2021 - Resurrection Sunday


What It Means To Be Spiritually Blind

Speaker: Rev. Celso C. Namuco


How Vast the Love-Sovereign Grace Music

By Faith-Keith&Kristyn Getty

Jesus, Thank You-Sovereign Grace Music

The Lord Is My Salvation-Keith&Kristyn Getty

No Copyright Infringement Intended

Have a blessed resurrection Sunday morning!

Jesus died once and He lives forever.

It our greatest hope and assurance that His death has paid the penalty of our sins for those believe in Him.

Saturday, April 3, 2021

Q&A: Holy Week

Tanong: Bakit po Mahal na Araw?

Sagot: Hindi dahil may mga araw na mura (cheap). Kundi dahil nagpahayag ng pag-ibig ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkakaloob Niya ng Kanyang bugtong na Anak para sa ating ikaliligtas ( Juan 3:16 ). 

Tanong: Bakit po naman Good Friday samantalang sa araw po na iyan ipinako si Kristo sa Krus?

Sagot: Good Friday ito dahil sa halip na ikaw at ako ang ipinako sa Krus ay si HesuKristo na ang gumampan noon para sa atin ( Mateo 20:28 ).

Looking forward to a glorious Resurrection Sunday! 🙏🚌💒

Sunday, March 28, 2021

The Verdict: All Men are Guilty of Sin

Romans 3:9-20

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP
Libjo Central, Batangas City
Sunday Worship Service

March 28, 2021
THE VERDICT: ALL MEN ARE GUlLTY OF SIN
Speaker: Pastor Eric Cedo

Christ our Glory-Sovereign Grace Music 
In Christ Alone-Keith&Kristyn Getty
All I Have Is Christ-Sovereign Grace Music
Pagpapala - Leo Ordiales
No Copyright Infringement Intended

Monday, March 22, 2021