Sunday, December 4, 2022

December 4


CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP
Libjo Cental, Batangas City
December 4, 2022

Speaker: Rev. Celso C. Namuco
Isaiah 17:4

Featured Post

Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City October 1, 2023 Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo PHILIP...

Popular Posts