Sunday, August 30, 2020

How God Can keep Is Until The End

 AUGUST 30, 2020 - Online Worship Service


Christ Stewards Fellowship

Libjo Central, Batangas City, Philippines


No Copyright Infringement Intended

Thursday, August 27, 2020

Throwback Thursday

Masayang balikan ang mga panahon noong pasimula pa lamang ng ating church. Narito ang ilang mga larawan ng Pallocan West na aming nakuha noong Year 2004 pa lamang. Malaki na ang pinag-iba ng lugar na ito.  Hindi malilimutang bahagi ng ating ala-ala ang ilalim ng tulay ng Pallocan West o tinatawag na Bridge of Hope dahil dito madalas nagaganap ang marami nating mga pagtitipon.

Patunay kung paanong ang biyaya ng Diyos ay ibinuhos Niya sa church na ito.  

Sa Diyos ang pinakamataas na karangalan at papuri.  Siya ang nakapangyayari at namamahala sa lahat.  Ang buong dahilan kung bakit ang lupon na ito at nakapagpatuloy at magpapatuloy sa mga darating na panahon.

Kami ay Katiwala ni Kristo. Maglilingkod sa biyaya Niya at patuloy na luluwalhatiin ang kanyang ngalan!

Featured Post

Our Mission is to Make Disciples

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City Sunday Worship Service October 02, 2022  OUR MISSION IS TO MAKE DISCIPLES Speaker : ...

Popular Posts