Saturday, April 3, 2021

Q&A: Holy Week

Tanong: Bakit po Mahal na Araw?

Sagot: Hindi dahil may mga araw na mura (cheap). Kundi dahil nagpahayag ng pag-ibig ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkakaloob Niya ng Kanyang bugtong na Anak para sa ating ikaliligtas ( Juan 3:16 ). 

Tanong: Bakit po naman Good Friday samantalang sa araw po na iyan ipinako si Kristo sa Krus?

Sagot: Good Friday ito dahil sa halip na ikaw at ako ang ipinako sa Krus ay si HesuKristo na ang gumampan noon para sa atin ( Mateo 20:28 ).

Looking forward to a glorious Resurrection Sunday! πŸ™πŸšŒπŸ’’

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Salvation is from the Lord

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP  Libjo Central, Batangas City  April 14, 2024 π‘Ίπ’†π’“π’Žπ’π’: Salvation is from the Lord 𝑻𝒆𝒙𝒕: 1 Corinthians 3:...

Popular Posts