Sunday, June 13, 2021

Tinawag Upang TUNAY na Maging MALAYA

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP

Libjo Central, Batangas City

Sunday Worship Service

16th Anniversary Celebration

June 13, 2021

TINAWAG UPANG TUNAY NA MAGING MALAYA - Galatians 1:15-16

(Irresistible Grace)

Speaker: Rev. Celso C. Namuco

Background Music: Aik Flores

Pinagdiriwang ka- Musikatha

Tunay kang matapat-William M. Runyan(Tagalog Version)

Dakilang katapatan-Arnel De Pano(Translation), Chris Tomlin (Words&Music)

Pagpapala-Rev. Leo Ordiales

No Copyright Infringement Intended

No comments:

Post a Comment

Living the New Life

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City Sunday Worship Service May 22, 2022 Living the New Life Ephesians 4:25-30 Speaker: B...