Thursday, June 30, 2022

Ang Tunay na Kahulugan ng Pag-Ibig

BIBLE STUDY AND PRAYER MEETING

Ang Tunay na Kahulugan ng Pag-Ibig

 Lucas 6:27-38

  • Ibigin Ninyo ang Inyong mga Kaaway vv. 27-31
  • Ang Pagkakaiba ng Mananampalataya sa Hindi Mananampalataya vv. 32-36
    • God’s perfection should be our example and our goal.
  • Patawarin ninyo ang Inyong mga Kaaway vv.37-48

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Why We Need to Celebrate Being Chosen

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP  Libjo Central, Batangas City  February 25, 2024 π‘Ίπ’†π’“π’Žπ’π’: Why We Need to Celebrate Being Chosen 𝑻𝒆𝒙𝒕: 1 ...

Popular Posts