Thursday, May 12, 2022

Friendship Goal

Bible Study and Prayer Meeting
May 12, 2022

Friendship Goal

Luke 5:17-26

•Ang Kanilang Malasakit. v.18-19
•Ang Kanilang Pananampalataya. v.20a
•Ang hangarin ang kagalingan mula kay Hesus. v.20b

No comments:

Post a Comment

The Melchizedekian Priesthood

  Christ Young Stewards Virtual Fellowship May 24, 2022  The Melchizedekian Priesthood Hebrews 7:1-10 •The Priest/King of Melchizedek.  •The...