Thursday, May 12, 2022

Friendship Goal

Bible Study and Prayer Meeting
May 12, 2022

Friendship Goal

Luke 5:17-26

•Ang Kanilang Malasakit. v.18-19
•Ang Kanilang Pananampalataya. v.20a
•Ang hangarin ang kagalingan mula kay Hesus. v.20b

No comments:

Post a Comment

Featured Post

THEY WERE CALLED TO BE JUSTIFIED

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City April 2, 2023 THEY WERE CALLED TO BE JUSTIFIED (Tinawag Upang Ariing-Ganap) ROMANS 8...

Popular Posts