Thursday, May 12, 2022

Friendship Goal

Bible Study and Prayer Meeting
May 12, 2022

Friendship Goal

Luke 5:17-26

•Ang Kanilang Malasakit. v.18-19
•Ang Kanilang Pananampalataya. v.20a
•Ang hangarin ang kagalingan mula kay Hesus. v.20b

No comments:

Post a Comment

Featured Post

The Secret of Contentment

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City November 26, 2023 ~ The Secret of Contentment Philippians 4:11-23 Speaker: Pastor Ce...

Popular Posts