Tuesday, May 31, 2022

Pangangailangan ng isang panibagong saserdote

Youth Virtual Fellowship
May 31, 2022

Pangangailangan ng isang panibagong saserdote. 

Hebrews 7:11-19

-Limitadong kakayanan ng mga saserdoteng Levita. vv.11 
-Si Hesus ay kabilang sa lahi ni Juda vv.13-14
-Ang Pahayag ng Diyos na ang Mesias ay magmumula sa ibang uri ng saserdote vv.15-17 
-Ang bagong pag asa mula sa higit na tagapamagitan. vv.18-19

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Salvation is from the Lord

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP  Libjo Central, Batangas City  April 14, 2024 π‘Ίπ’†π’“π’Žπ’π’: Salvation is from the Lord 𝑻𝒆𝒙𝒕: 1 Corinthians 3:...

Popular Posts