Tuesday, May 31, 2022

Pangangailangan ng isang panibagong saserdote

Youth Virtual Fellowship
May 31, 2022

Pangangailangan ng isang panibagong saserdote. 

Hebrews 7:11-19

-Limitadong kakayanan ng mga saserdoteng Levita. vv.11 
-Si Hesus ay kabilang sa lahi ni Juda vv.13-14
-Ang Pahayag ng Diyos na ang Mesias ay magmumula sa ibang uri ng saserdote vv.15-17 
-Ang bagong pag asa mula sa higit na tagapamagitan. vv.18-19

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City October 1, 2023 Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo PHILIP...

Popular Posts