Tuesday, May 31, 2022

Pangangailangan ng isang panibagong saserdote

Youth Virtual Fellowship
May 31, 2022

Pangangailangan ng isang panibagong saserdote. 

Hebrews 7:11-19

-Limitadong kakayanan ng mga saserdoteng Levita. vv.11 
-Si Hesus ay kabilang sa lahi ni Juda vv.13-14
-Ang Pahayag ng Diyos na ang Mesias ay magmumula sa ibang uri ng saserdote vv.15-17 
-Ang bagong pag asa mula sa higit na tagapamagitan. vv.18-19

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Glorifying God in Your Marriage

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City July 21, 2024 π‘Ίπ’†π’“π’Žπ’π’: Glorifying God in Your Marriage 𝑻𝒆𝒙𝒕: 1 Corinthians ...

Popular Posts