Sunday, October 4, 2020

Deity of Christ - Part 1

John 1:1-5

The Deity of Christ
(Ang Pagka-Diyos ni Kristo) 

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City October 1, 2023 Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo PHILIP...

Popular Posts