Sunday, October 18, 2020

Deity of Christ - Part 3

John 8:54-59

 I Am Who I Am
(Ako Ay Si Ako Nga)

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City October 1, 2023 Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo PHILIP...

Popular Posts