Saturday, October 17, 2020

Juan 5:39-40

 


“Sinasaliksik ninyo ang mga Kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga Kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin! Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay.”- Juan 5:39-40

Pwedeng napapakinggan at nababasa ng isang tao ang katotohanan at hindi pa rin makita ang pinaka mahalagang mensahe ni Kristo. Alalahanin, si Hudas narinig niya at nasaksihan ang mga pangaral ni Hesus but he still missed the truth!

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Serve God and Serve One Another

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City September 24, 2023 Serve God and Serve One Another Philippians 2:19-30 Speaker: Past...

Popular Posts