Friday, December 17, 2021

CHRISTmas Fellowship Preparations

Project Done! Re-install of Par lights..
Ready for Sunday Celebration and CHRISTmas Fellowship.. 
#SoliDeoGloria

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City October 1, 2023 Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo PHILIP...

Popular Posts