Monday, December 13, 2021

Happy Wedding Anniversary


December Wedding Anniversary

December 8- Zander Quitain and Aily Quitain

May God keep this amazing pair in bliss.
Happy wedding anniversary!

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City October 1, 2023 Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo PHILIP...

Popular Posts