Friday, April 15, 2022

Jesus Christ Our Great High Priest

Youth virtual fellowship
April 12, 2022

Jesus Christ Our Great High Priest
Hebrews 4:14-16

1. Si Hesus ang Dakilang Mataas na Saserdote v.14-15

2. Pagtitiwala sa Biyaya ng Diyos v.16

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City October 1, 2023 Katuwiran sa Pamamagitan Lamang ng Pananampalataya kay Kristo PHILIP...

Popular Posts