Tuesday, April 5, 2022

The Sabbath Rest for the People of God

Youth Virtual Fellowship
April 5, 2022
Hebrews 4: 11-13 
The Sabbath Rest for the People of God 

1.Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahan.

2. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa.

3.Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

THEY WERE CALLED TO BE JUSTIFIED

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City April 2, 2023 THEY WERE CALLED TO BE JUSTIFIED (Tinawag Upang Ariing-Ganap) ROMANS 8...

Popular Posts