Thursday, January 20, 2022

Ang Kaligtasan kay Kristo.

Bible Study and Prayer Meeting
January 20,2022

Topic: Ang Kaligtasan kay Kristo.
Scripture: Lukas 1:67-80
Speaker: Pastor Eric Cedo

•Ang tungkol sa ating Tagapagligtas. vv. 69-75
•Ang pangakong kaligtasan. vv.71-73
•Ang resulta ng pangakong kaligtasan.
 vv.74-75
~Maglingkod nang walang takot.
~Maging banal at matuwid.
•Ang patungkol kay Juan Bautista. vv.76-79
~Ihanda ang tao para sa kaligtasan.
~Ipaalam ang patungkol sa kaligtasan.

Kung nais nyo pong maging bahagi ng aming mga pagtitipon, maaari po kayong magpadala ng mensahe dito sa aming FB page. Maari nyo rin po kaming sundan sa aming

Website : ljsf.batangasnetwork.com
See you!

No comments:

Post a Comment

Featured Post

The Secret of Contentment

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City November 26, 2023 ~ The Secret of Contentment Philippians 4:11-23 Speaker: Pastor Ce...

Popular Posts