Thursday, January 20, 2022

Ang Kaligtasan kay Kristo.

Bible Study and Prayer Meeting
January 20,2022

Topic: Ang Kaligtasan kay Kristo.
Scripture: Lukas 1:67-80
Speaker: Pastor Eric Cedo

•Ang tungkol sa ating Tagapagligtas. vv. 69-75
•Ang pangakong kaligtasan. vv.71-73
•Ang resulta ng pangakong kaligtasan.
 vv.74-75
~Maglingkod nang walang takot.
~Maging banal at matuwid.
•Ang patungkol kay Juan Bautista. vv.76-79
~Ihanda ang tao para sa kaligtasan.
~Ipaalam ang patungkol sa kaligtasan.

Kung nais nyo pong maging bahagi ng aming mga pagtitipon, maaari po kayong magpadala ng mensahe dito sa aming FB page. Maari nyo rin po kaming sundan sa aming

Website : ljsf.batangasnetwork.com
See you!

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Salvation is from the Lord

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP  Libjo Central, Batangas City  April 14, 2024 π‘Ίπ’†π’“π’Žπ’π’: Salvation is from the Lord 𝑻𝒆𝒙𝒕: 1 Corinthians 3:...

Popular Posts