Wednesday, February 9, 2022

Fight the Good Fight of Faith

Christ Young Stewards Fellowship | February 8,2022
Topic: Fight the Good Fight of Faith
Scripture: 1 Timothy 6:11-12
Speaker: Bro. Zander Quitain

Kapag sinabi mong ika'y Kristyano, madaming tao ang nakatingin, nagaantay ng atin mga pagkakamali.

Tayo ay dapat na maging mabuting ehemplo sa mga mananampalataya at maging mabuting patotoo sa mga hindi mananampalataya.

 • Umiwas at tumalikod sa kasalanan 
 ○ Ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso
 • Mamuhay ng may Kabanalan
 • Ipaglaban ang pananampalatayang pinananampalatayanan
 ○ Ephesians 6:10-18

Kung kayo ay nasa edad 12-45 years at wala pang asawa, maaari kayong sumali sa aming Young Stewards Fellowship. Mag-send lang ng message sa aming page para sa iba pang detalye. See you!!

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Our Mission is to Make Disciples

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City Sunday Worship Service October 02, 2022  OUR MISSION IS TO MAKE DISCIPLES Speaker : ...

Popular Posts