Thursday, February 24, 2022

Nakatuon sa Pangako ng Diyos

Bible study and Prayer meeting 
February 24,2022
Nakatuon sa Pangako ng Diyos.
Lucas 2:25-35

•Ang pangako ng Diyos kay Simeon. vv.25-26
•Ang kaganapan ng pagkikita nina Simeon at ang batang Hesus. vv. 27-33 
•Ang katatayuan ni Hesus. vv.33-35

No comments:

Post a Comment

Featured Post

The Ruler to Be Born in Little Bethlehem

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City December 3, 2023 The Ruler to Be Born in Little Bethlehem Micah 5:2-4 Speaker: Pasto...

Popular Posts