Thursday, March 17, 2022

Ang Ministeryo ni Juan

Bible Study and Prayer Meeting
Ang Ministeryo ni Juan
Lukas 3:1-14

•Ang Panimula ng Pagbabautismo ni Juan. vv.1-2
•Ang mga Ipinangaral ni Juan Bautista. vv.3-9
~Ang pagiging anak ni Abraham. 
Romans 4:11- 16
•Ang mga Panuntunan ng Ipinangaral ni Juan. vv.10-14

No comments:

Post a Comment

Featured Post

The Secret of Contentment

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City November 26, 2023 ~ The Secret of Contentment Philippians 4:11-23 Speaker: Pastor Ce...

Popular Posts