Tuesday, March 15, 2022

CYS | Ang babala pa tungkol sa katigasan ng Puso ng Tao

Christ Young Stewards Fellowship
Topic: Ang babala pa tungkol sa katigasan ng Puso ng Tao
Scripture: Hebrew 3:7-15
Speaker: Bro. Joshua Parsaso

1. Ang karanasan ng mga Taga Israel sa ilang. V7
-Hindi kalooban ng Diyos na manatiling ligaw sa ilang ang mga Israelita.

2. Ang babala tungkol sa kawalan ng pananampalataya vv 12-17
*Suriin natin ang ating spiritual life.
*Bantayan natin ang ating mga puso nang buong sikap dahil mula dito ang bukal ng buhay. 
Read: Kawikaan 4:23
*Ang ugat ng kawalan ng paniniwala ay ang orihinal na kasalanan.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

The Essence of Being a Spiritual Father

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP  Libjo Central, Batangas City  May 19, 2024 π‘Ίπ’†π’“π’Žπ’π’: The Essence of Being a Spiritual Father 𝑻𝒆𝒙𝒕: 1 Cor...

Popular Posts