Thursday, March 10, 2022

Prayer Meeting and Bible Study

Prayer Meeting and Bible Study
Luke 2:41-52

Ang Pista ng Paskwa
Ang Batang si Jesus ay naiwan sa Jerusalem
Ang Lahat ay Namangha sa batang si Jesus.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Our Mission is to Make Disciples

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City Sunday Worship Service October 02, 2022  OUR MISSION IS TO MAKE DISCIPLES Speaker : ...

Popular Posts