Thursday, March 10, 2022

Prayer Meeting and Bible Study

Prayer Meeting and Bible Study
Luke 2:41-52

Ang Pista ng Paskwa
Ang Batang si Jesus ay naiwan sa Jerusalem
Ang Lahat ay Namangha sa batang si Jesus.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

THEY WERE CALLED TO BE JUSTIFIED

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP Libjo Central, Batangas City April 2, 2023 THEY WERE CALLED TO BE JUSTIFIED (Tinawag Upang Ariing-Ganap) ROMANS 8...

Popular Posts