Thursday, March 10, 2022

Prayer Meeting and Bible Study

Prayer Meeting and Bible Study
Luke 2:41-52

Ang Pista ng Paskwa
Ang Batang si Jesus ay naiwan sa Jerusalem
Ang Lahat ay Namangha sa batang si Jesus.

No comments:

Post a Comment

The Melchizedekian Priesthood

  Christ Young Stewards Virtual Fellowship May 24, 2022  The Melchizedekian Priesthood Hebrews 7:1-10 •The Priest/King of Melchizedek.  •The...