Thursday, March 10, 2022

Prayer Meeting and Bible Study

Prayer Meeting and Bible Study
Luke 2:41-52

Ang Pista ng Paskwa
Ang Batang si Jesus ay naiwan sa Jerusalem
Ang Lahat ay Namangha sa batang si Jesus.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

The Essence of Being a Spiritual Father

CHRIST STEWARDS FELLOWSHIP  Libjo Central, Batangas City  May 19, 2024 π‘Ίπ’†π’“π’Žπ’π’: The Essence of Being a Spiritual Father 𝑻𝒆𝒙𝒕: 1 Cor...

Popular Posts